Galaxy Space

Galaxy Space

Galaxy Space is a commercial micro-satellites developer
Haiti (HQ)